Projektledarutbildning ger kunskapsöverföring

Inlagd: 4 december, 2012 av Rolf

Projektledarutbildning ger kunskapsöverföring

I många branscher har ett projektorienterat arbetssätt alltmer ersatt traditionella metoder, och det finns så mycket som skiljer sig i både planering och metodik att det är nästan nödvändigt att ha gått en projektledarutbildning för att kunna uppnå sina mål. Man lär sig mycket om planering, uppföljning, kunskapsöverföring och utvärdering så att projektet ger bästa möjliga resultat för företaget.

Genom en projektledarutbildning ökar man kompetensen på området, men det gäller också att anpassa metoderna till det enskilda företaget, och till själva projektet. Det finns mycket man behöver fokusera på för att resultatet ska bli optimalt både för projektgruppen och den eventuella kund eller samarbetspartner som man arbetar mot, eller avdelningen inom företaget ifall det handlar om ett internt projekt.

Projektledarutbildning fokuserar på budget och kravspecifikation

En projektledarutbildning börjar ofta med att fokusera på budget och kravspecifikation, vilket ju läggs fast initialt, men det är också viktigt att se till att man avsätter tillräckligt med tid för de moment som hamnar i slutet av projektet, exempelvis uppföljning, utvärdering och kunskapsöverföring.

Det kan ibland vara svårt på grund av den tidsbrist som kan drabba ett projekt när man närmar sig deadline, med åtföljande stress hos projektledaren. På en projektledarutbildning lär man sig både hur man gör upp en realistisk tidsplan och hur man håller den, eller gör nödvändiga anpassningar.

Projektledarutbildning från teori till praktik

Att få nöjda kunder eller mottagare och att hålla budget är viktiga målsättningar, och om man dessutom optimerar projektets kunskapsöverföring tar man vara på resurserna bättre. Det blir helt enkelt möjligt att återvinna en del av det arbete man har lagt ner i kommande projekt. Genom att utvärdera processen och dra nytta av dess lärdomar slipper man ju uppfinna hjulet igen nästa gång man startar ett liknande projekt, och därför finns det goda skäl att skapa bra metoder för att ta tillvara kunskapen.

Å ena sidan måste dokumentationen arkiveras, men på ett sätt så att den är sökbar och därmed lätt tillgänglig. Å andra sidan räcker det inte med att lägga den på någon server och räkna med att den blir läst, utan det handlar om att medarbetarna faktiskt får möjlighet att använda kunskaperna – alltså att ta steget från teori till praktik.

Projektledarutbildning om projektmodeller

Denna återkoppling är något man kan få verktyg för genom en projektledarutbildning. Man kan ofta behöva införa nya system för kunskapsöverföring, som passar för att sprida projektresultaten vidare, eftersom de befintliga systemen kanske är anpassade till traditionella arbetssätt inom den permanenta organisationen men inte till gränsöverskridande projekt. Många företag har rutiner för dokumenthantering som är kopplade till ett stort affärssystem och till en serverstruktur som motsvarar indelningen i avdelningar. Därigenom finns det risk att dokumentation från ett projektarbete saknar tydliga kopplingar till den övriga verksamheten.

Om det inte finns väl utarbetade system för kunskapsöverföring från projekten tillbaka till organisationen, riskerar man att bromsa införandet av de nya metoder som har utvecklas inom projektet. En lösning på detta kan vara att tillsätta en arbetsgrupp som ser över gamla rutiner för dokumenthantering och kunskapsöverföring, och anpassar dessa till moderna arbetsformer. Om man tar fram en företagsanpassad projektledarutbildning kan man komplettera den med ämnen som informationshantering och kommunikation.

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Lämna en kommentar