Ledarskap

Inlagd: 8 december, 2012 av Rolf

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling innebär att det är en process som man sätter upp mål mot, därefter granska kompetensen och prestationer mot dessa mål och genomför en personlig utvecklingsplan. Det kan omfamna bedömningar, utbildningsbehov, analys, kompetensnivå, och andra verktyg för att förbättra individens och företagets resultat.

Standard i Sverige är att det är en cyklisk process som bygger på fyra huvudprinciper:

 • Engagemang
 • Planering
 • Åtgärd
 • Utvärdering

Vilka fördelar kommer ledarskapsutveckling medföra?

Ledarskapsutveckling är en viktig beståndsdel i en lärande organisation och kommer att bland annat ge följande fördelar:

 • förbättrad produktivitet och ökad kvalitet
 • öka personalens motivation
 • bättre moral leder till minskad sjukfrånvaro och personalomsättning
 • flexibilitet och reaktioner på förändringar

Man föds inte till ledare. Om man har lust och viljestyrka, kan man utveckla sig till att bli en effektiv ledare. Det är en profession som kan utvecklas. Bra ledare utvecklas genom en aldrig sinande process av självstudier i ledarskapslitteratur, utbildning och erfarenhet. Det är grunden för framgångsrik ledarskapsutveckling.

Att inspirera dina anställda till högre nivåer av lagarbete, men det finns vissa saker som man måste veta hur man gör. Dessa inte kommer naturligt, utan förvärvas genom ett ständigt arbete och genom studier. Goda ledare är de som fortlöpande arbetar och studerar för att förbättra deras ledarskap.

För att utöva professionellt ledarskap, kan man följa följande elva principer:

 1. Känn dig själv först och var öppen för självförbättring – för att känna sig själv, måste du förstå ditt sätt att vara, känna och göra, attribut och så vidare. Att söka självförbättring innebär att kontinuerligt stärka sina attribut. Detta kan ske genom självstudier, reflektioner och i samspel med andra.
 2. Vara tekniskt skicklig – som ledare måste du veta ditt jobb och ha en gedigen kunskap om dina anställdas uppgifter.
 3. Sök ansvar och ta ansvar för dina handlingar – sök efter rätt sätt att styra din organisation till nya höjder. Och när saker går fel, och det gör det alltid förr eller senare – skyll inte på andra. Analysera situationen, vidta korrigerande åtgärder, och gå vidare till nästa utmaning.
 4. Säg ifrån och fatta lämpliga beslut – använd bra problemlösning, beslutsfattande och planeringsverktyg.
 5. Föregå med gott exempel – var en god förebild för dina anställda. De skall inte bara få höra vad de förväntas göra, de skall också se.
 6. Lär känna dina medarbetare och se till deras välfärd – man vet människans natur och vikten av att verkligen ta hand om sina anställda.
 7. Håll dina anställda informerade – vet hur man kommunicerar med dem.
 8. Utveckla en känsla av ansvar för dina anställda – hjälp dem att utveckla goda karaktärsdrag som hjälper dem att i sin tur att utföra sina uppdrag professionellt.
 9. Se till att alla uppgifter förstås, övervakas och genomförs – ledarskapsutveckling är nyckeln till detta ansvar.
 10. Driv medarbetarna som ett lag – även om många så kallade ledare kallar sin organisation, avdelning, sektion, etc. ett team, så är de inte ett riktigt team … de är bara en grupp människor gör sitt jobb.
 11. Använd den fulla kapaciteten i din organisation – genom att utveckla en laganda, kommer du att kunna använda din organisation, avdelning, sektion, etc. till sin fulla kapacitet.

Dessa principer om ledarskap bör utvecklas med hjälp av ledarskapsutveckling. Utvärdera dig själv med hjälp av analys av din egen ledarskapsutveckling och bestäm sedan dina styrkor och svagheter. Arbeta sedan med att förbättra dina svagheter och utnyttja dina starka sidor. Med mer kunskap om dig själv och dina erfarenheter samt kunskap om gruppbeteende, kan du bestämma det bästa sättet att hantera en given ledarskapssituation. Du kan förbättra dig själv på många sätt. Självförbättring kan uppnås genom att läsa och observera. Fråga dina vänner och arbetskamrater för en ärlig utvärdering av din ledarskapsförmåga.

Ledarskap Ledarskapsutveckling

Lämna en kommentar