Ledarskap

Inlagd: 2 december, 2012 av Rolf

Framgångsrikt ledarskap

Konsten att leda i en ny värld är rubriken på en mycket tänkvärd artikel om framgångsrikt ledarskap publicerad av Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör och redaktör för Sydsvenskans näringslivsdel på lördagar. Thomas Frostberg skriver:

”En generation 80- och 90-talister på väg in på arbetsmarknaden kommer att ställa nya krav på ledarskap, krav som på vissa punkter ser väldigt annorlunda ut jämfört med det traditionella ledarskapet.

I boken ”Unboss” beskriver de danska författarna Jacob Bøtter och Lars Kolind ett nytt slags ledarskap. I korthet går det ut på att chefen snarare är en lyssnande och inspirerande ledare än en traditionell boss med maktbegär som främsta drivkraft.

Det kan låta som en utopi, men stämmer ganska väl med undersökningar om vad 80- och 90-talister förväntar sig av sina chefer och arbetsplatser. Den generation som nu kommer in på arbetsmarknaden avskyr hierarkier, vill inte bli tillsagda vad de ska göra och helst ha nya utmaningar varje dag.

Det innebär att förväntningarna på ledarskapet kommer att se radikalt annorlunda ut än de gjort historiskt. Chefen behöver bli mer av en coach eller ”team leader” snarare än befäl för att få med sig sina anställda.

Jag diskuterade nyligen frågan med Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos under en paneldebatt på ett ledarskapsseminarium i Finland. Han är känd för sin tuffa, raka ledarstil och beskrev chefen som någon som går längst fram och pekar ut vägen.

Därmed skulle de grundläggande delarna i ledarskapet se ut ungefär som de alltid har gjort, menade Wahlroos. Ledarskapsmodellerna har inte åldrats, trots att utmaningarna ser annorlunda ut idag med ungas förväntningar på sina arbetsplatser, genomslaget för sociala medier och kraven på transparens. Vi kunde rätt snabbt konstatera att vi inte var eniga på den punkten.

Ett framgångsrikt ledarskap menar jag snarare bygger på en chef som lyssnar in, håller ihop gruppen och peppar medarbetarna att röra sig framåt mot ett gemensamt mål. I längden blir resultatet bättre om människor gör saker av egen övertygelse än för att någon har bestämt att de ska utföra en viss uppgift.

I den här typen av diskussioner om ledarskap är det förr eller senare alltid någon som börjar dra paralleller till krigssituationer. Frågan ställs på sin spets med påståenden som ”Ska befälet gömma sig bakom sin trupp istället för att gå längst fram när skotten viner?”. Låt oss bara konstatera att krig, tack och lov, inte är normalsituationen i de flesta företag och organisationer och därför knappast bör stå modell för ett framgångsrikt ledarskap.

Däremot kommer det alltid att finnas situationer som kräver den mer traditionella formen av ledarskap, där någon snabbt måste ta beslut och peka med hela handen. Här ligger en av de största utmaningarna med ett nytt, mer team-baserat ledarskap: Hur behåller man som ledare gruppens motivation och samarbetsvilja även i kritiska eller akuta situationer där alla inte kan vara med i beslutsprocessen?

Precis som med alla andra former av delegering fungerar det bara om spelreglerna är klara för alla från början. Skillnaden är att här har man delegerat beslutsfattandet i sidled snarare än uppifrån och ner genom att ledaren ingår i gruppen snarare än styr över den. Det positiva är att ledarens beslut i akuta situationer därför bör hamna ganska nära vad gruppen i vanliga fall tycker, förutsatt att den är ordentligt sammansvetsad.

Dessutom blir gruppen mindre sårbar om ledaren av någon anledning skulle försvinna. Flera andra i gruppen bör kunna kliva fram och ta ledarrollen utan att det blir stora avbrott, eftersom de redan varit med om att fatta tidigare beslut gemensamt och med hänsyn till de olika gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter.”

Ledarskap framgångsrikt ledarskap

En kommentar

  • Thanks for writing such an easutto-ynders-and article on this topic.

Lämna en kommentar