Kompetens

Inlagd: 11 december, 2012 av Rolf

Lär dig att se personlig kompetens

Var tredje svensk känner sig överkvalificerad för sitt jobb, enligt en färsk undersökning från Randstad. Man skulle kunna tro att detta enbart är en fördel, men även om det naturligtvis är bättre att vara överkvalificerad än underkvalificerad, kan det ändå påverka både motivation och prestation negativt. En chefsutbildning lär bland annat ut hur viktigt det är med rätt matchning av kompetens mellan arbetsuppgifter och personal.

Att ta vara på alla sina medarbetares kompetens är viktigt om man vill bli en bra chef. Även om det kanske inte går att skräddarsy arbetsuppgifterna efter varje individs kompetens, bör man ändå försöka titta på möjligheterna att utöka varje persons ansvar så att det finns lagom mycket utmaningar i vardagen, i förhållande till vars och ens kompetens. Kanske vet man inte tillräckligt mycket om de anställdas kapacitet, men då bör man ta reda på detta exempelvis genom medarbetarsamtal, något som en chefsutbildning kan ge tips om.

Det handlar helt enkelt om att ha rätt personal på rätt plats. Då får man bäst resultat och därmed förbättras lönsamheten. Kanske kan man som chef hitta chefsämnen inom organisationen, som antingen redan har kunskaper för att bli befordrade eller kan få det genom kompetenshöjande utbildningar. På en chefsutbildning får man verktyg för att ta vara på medarbetarnas kompetens bättre.

I ovannämnda undersökning framkom också att 15 % känner sig underkvalificerade, och att hitta dessa personer och hjälpa dem att få bättre kompetens, exempelvis genom lämpliga kurser, är också till stor nytta för hela organisationen. Det blir en kvalitetshöjande åtgärd genom att öka individens självförtroende och arbetsglädje, vilket även förbättrar prestationen väsentligt. Detta är bara ett av många exempel på hur man kan öka sin medvetenhet genom en bra chefsutbildning, där man både analyserar den nuvarande situationen på sin avdelning och lär sig hitta rätt verktyg för att genomföra förbättringar.

En kommentar

  • I found myself nodding my noggin all the way thouhgr.

Lämna en kommentar