Förhandlingsteknik

Inlagd: 28 december, 2012 av Rolf

Förhandlingsteknik med förtroende

En grundförutsättning för att uppnå ett gott resultat med sin förhandlingsteknik i en förhandlingssituation är att man lyckas skapa förtroende. Att bygga en god relation till motparten tar ofta tid, men när man sitter vid förhandlingsbordet handlar det om nuet och det är inte alltid man har hunnit bygga upp en långvarig relation med sin motpart. Kanske har man haft att göra med företaget eller organisationen tidigare, men aldrig tidigare träffat personen man möter just den dagen.

På en väl sammansatt kurs i förhandlingsteknik lär man sig att hantera sådana situationer, och därmed gå in i dem med en känsla av trygghet och självförtroende. Just detta är egenskaper som bidrar till ökat förtroende från kundens eller motpartens sida. Men givetvis måste man också skaffa sig goda kunskaper om motparten: både verksamheten, produkterna och personalen. Att analysera motpartens behov är en del av den oerhört viktiga förberedelseprocessen.

Kurs i förhandlingsteknik som ger användbara verktyg

Hur stark är de båda parternas position rent objektivt, och vad har man att vinna på att förhandlingen blir lyckad? Utgör eventuella konkurrenter ett hot? Vilket pris ska man sätta, och ska man lägga till en rejäl prutmån eller kan detta ge ett negativt intryck? Det finns många viktiga frågor att ställa när man gör en sådan analys av sin motpart, och en bra kurs i förhandlingsteknik ger användbara verktyg för att komma vidare med förberedelserna inför en förhandling.

Man lär sig också användbara knep som i vilka lägen det är bättre att vara tyst och lyssna till vad motparten har att säga. Att du visar ett genuint intresse väcker förtroende, och medan du lyssnar kan du bedöma situationen och även fundera på om det finns anledning att ompröva några av de argument och metoder som du hade planerat att använda. Efter att ha gått Hjärtums kurs i förhandlingsteknik kan du gå till förhandlingsbordet med en starkare position.

Förhandlingsteknik kurs

Förhandlingsteknik

Lämna en kommentar