Inlagd: 8 december, 2012 av Rolf

Vad är ett lyckat projekt för projektledare

Ett lyckat projekt handlar om att två parter är nöjda – kunden och leverantören. Vi ser att kunden är nöjd när vi levererar ett användbart resultat som bidrar till uppsatta effektmål. Leverantören är nöjd när projektorganisationen känner att man levererat det kunden behöver, att arbetet har präglats av effektivitet samt att genomförandet inneburit att alla inom projektet har utvecklats och haft ett stimulerande och roligt projektarbete.

Projekt innebär att bidra till en förändring och projektarbetet karakteriseras av engångskaraktär, att vi gör något nytt. För att uppnå lyckade projekt krävs det att människor vågar göra nya saker, gå utanför den s k komfortzonen. För att få människor att våga göra nya saker, ser vi att coaching är en del av projektledarskapet. Vi menar att coaching behövs i vårt projektledarskap.

Lämpliga situationer för coaching i projektledarskapet

Att ha rollen som projektledare innebär inte att vara en fullfjädrad coach, utan snarare att inta ett coachande förhållningssätt när situationen är lämplig. Som t ex när vi etablerar åtaganden med våra projektmedarbetare, detaljplanerar det operativa arbetet på individnivå samt följer upp vår detaljplanering. Likaså vid arbetsmöten och projektmöten, då vi t ex behöver lyfta fram en individ för att den ska komma till tals eller bemöta vår grupp med kraftfulla frågor eller tillämpa ett aktivt lyssnande. Genom att projektledaren stöttar och utmanar med ett coachande förhållningssätt, bidrar det till effektiva och trygga projektmedarbetare som vill prestera och våga mer. Projektledare arbetar med att projektmedarbetarna ska känna sig delaktiga, engagerade och ansvarstagande och detta bidrar till ett ökat välmående. Genom att tillsammans med välmående och effektiva projektmedarbetare driva ett projekt i hamn får vi en nöjd kund och samtidigt en nöjd leverantör. Vi kan därmed konstatera att coaching bidrar till framgångsrika projekt genom att projektledaren använder ett coachande förhållningssätt.

Olika verktyg inom coaching

I coaching använder coachen olika områden, s k kärnkompetenser. Dessa kärnkompetenser är satta enligt globala standarder av globala coachingorganisationer. Syftet med de verktyg, som coachen arbetar med, är att främja utveckling, frigöra potential och bidra till förändring hos individen.

Några av de områden som coachen arbetar med och som projektledaren kan använda i sitt ledarskap:

  • Närvaro: Vara närvarande. Lyssna och lita på sin intuition. Visa trygghet när starka känslor kommer upp. Förmåga att fånga individens språk.
  • Aktivt lyssnande: Fokusera på vad individen säger. Urskilja hur individens ord, röst, kroppsspråk harmonierar. Värdera inte. Spegla, omformulera, upprepa, summera för klarhet & förståelse.
  • Kraftfulla frågor: Skapa upptäckt, insikt och handling. Utmana och ifrågasätta. Vara nyfiken. Öppna frågor som startar med Vad, Var, När, Hur.
  • Direkt kommunikation: Är klar, uttrycksfull och ärlig. Ge återkoppling på ett konstruktivt sätt.
  • Skapa medvetenhet: Skapa upptäckande. Väcka intresse för att undersöka. Identifiera underliggande bekymmer. Klargöra skillnader mellan fakta och känslor. Identifiera styrkor.
  • Utforma handlingar: Skapa åtgärder och åtaganden. Hjälpa att definiera vad som behöver göras. Få individen att ta eget ansvar för sitt åtagande.

 

En kommentar

  • Thank you so much for this arletci, it saved me time!

Lämna en kommentar