Projektledare

Inlagd: 3 oktober, 2012 av Rolf

Projektledarutbildning för nya projektledare

Projektledarens uppgift är främst att styra, leda och samordna alla händelser och funktioner som kan uppkomma i ett projekt. Men vilka krav ställs egentligen på en projektledare? För att få ett bra svar på denna fråga behöver du gå en projektledarutbildning som verkligen fokuserar på just de frågeställningar en projektledare ställs inför. Projektledarutbildning hjälper dig att se hur du ska göra för att stämma av olika delar i projektet, att hålla alla bollar i luften samtidigt och se till så att något inte faller mellan stolarna.

För att kunna genomföra detta har du som projektledare sammanställt en projektgrupp, oftast med specialister inom sina olika områden. Det kan vara it-kunniga, ingenjörer, inköpare, ekonomer, personalansvariga mm. Till din hjälp har du som projektledare checklistor och mallar, t ex tidsplaner med milstolpar och avstämningspunkter, riskanalyser med worst-case-scenarion och ekonomirapporter för kontroll och uppföljning av att ekonomin håller sig inom budget. Dessa verktyg säkerställer att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. En projektledarutbildning ger dig värdefull input om användningen av dessa och andra verktyg, ovärderliga för dig som projektledare.

Vilken metod ska du välja för just ditt aktuella projekt? Det finns olika att välja bland och som projektledare bör du ha kunskap om vilka som står till buds och hur du ska arbeta med dem. En modell för projektstyrning, som du lär dig på en projektledarutbildning, kan sägas vara mallen för de händelser och det arbete som ska ske inom ett projekt. Modellen ska innehålla konkreta metoder för att dela upp, strukturera, förutsäga och tidsbestämma händelser i ett projekt. Hur gör du som projektledare för att få projektgruppen att fungera optimalt och leverera i tid?

En projektledarutbildning för din egen del, före projektet tar sin början, är att rekommendera. I uppstarten av projektet är också en så kallad kick-off en bra idé. Även om medlemmarna i projektgruppen känner varandra och även har arbetat tillsammans förut, så är en avspark i inledningen av projektet mycket bra. Om budgeten inte tillåter det eller tiden inte räcker till bör ni i varje fall ha en sammankomst med samtliga deltagare där ni går igenom projektet och tittar på krav och önskemål från beställaren, tidsplan samt dina tankar på hur du tänker agera som projektledare.

Projektledarutbildning projektkurs

Projektledarutbildning

Lämna en kommentar