Projektledare

Inlagd: 20 oktober, 2012 av Rolf

Projektledarutbildning för projektledare

Det är viktigt att projektledare innehar rätt kompetens vid projektledning. Projektledarutbildning är därför en populär grundkurs. Det är vanligt att ta in oberoende konsulter vid projektledning. Projekt bli snabbt komplexa till sin natur och kräver professionell ledning. Därför är oberoende projektledare med specialistkunskaper vanliga. Projekt finns i alla företag av alla storlekar där som Venus och Karlavagnen är exempel på företag verksamma i Sverige. Olle Karlsson som gått grundkursen Projektledarutbildning arbetar som projektledare och ansvarig för verksamhetsutveckling på konsultfirman HJA. Han definierar och menar projektledning att all projektledning handlar om att skapa en gemensam målbild för alla inblandande. Att kommunicera en tydlig beslutsstruktur och få in rätt intressenter vid rätt tillfälle.

Till skillnad från mindre projekt i många andra branscher blir även relativt små projekt komplexa till sin natur. Förutom organisatoriska utmaningar har till exempel byggnaders komplexitet i kombination med strängare lagstiftning och energikrav gett projektledare fler ingångsvärden att förhålla sig till. Även finansieringen spelar roll. För det är stor skillnad mellan en privat och en offentlig beställare vilket det ges exempel på under grundkursen Projektledarutbildning. I det senare fallet har man även lagen om offentlig upphandling att ta hänsyn till. Privat finansierade projekt har en tydligare marknadsorientering med snabbare beslutsvägar. Även ett ökande inslag av såväl utländska entreprenörer som byggherrar skapar nya förutsättningar på svenska byggen.

Utländska aktörer är inte alltid bekväma med de svenska standardavtalen utan är vana att anlita jurister vid varje projekt. En svensk projektledare kan ofta teckna kontrakt, vilket man lär sig under projektledarutbildning, agerar utan en sufflerande jurist givet att de följer avtalsstandarderna AB och ABK. De svenska standardavtalen är på det stora hela ganska bra med tydlig rollfördelning, att riskfördelning sker efter förmåga och så vidare. Men det viktiga är att man skapar ett vi-tänkande och vinnarstil i ett projekt i stället för att rent mentalt sitta på olika sidor av bordet, vilket särskilt poängteras under grundkursen Projektledarutbildning.

På telefoniområdet händer det även mycket när det gäller styrning av projekt. BIM är en informationsmodell som kan sägas utgå från CAD-modellen av ett projekt. Dokumentation, status för projektets fortskridande i form av till exempel tid och andra förbrukande resurser kopplas till 3D-objekten i modellen. Syftet med detta är att så långt som möjligt ge projektledaren en överblick av projektet och att alla ska sitta på samma versioner av dokumentet, och detta kommer vi se mer av i framtiden. Många konsultbolag utmärker sig på telefoniområdet utmärker sig också genom att ha en stark fokusering på ledarskap och erfarenhet av projektledning. Konsultbolagen erbjuder idag högkvalificerade tjänster inom projekt- och programledning, projektanalys och projektkontor, IT-styrning och kvalitetssäkring av projekt.

Projektledarutbildning projektledarkurs

Projektledarutbildning

En kommentar

  • Way to use the internet to help people solve prbolems!

Lämna en kommentar