Kontrakt

Inlagd: 9 oktober, 2012 av Rolf

Oskrivna kontrakt

Folk byter arbete som aldrig förr. Anställningsavtal skall utformas när vi börjar ett nytt arbete. Men anställningsavtalet är inte det enda avtal som ingås med arbetsgivaren. I det oskrivna kontraktet ingår alla de informella överenskommelser som finns mellan den anställde och arbetsgivaren. Till exempel att arbetstagaren skall få utvecklas genom att delta på professionell ledarskapsutbildning.

I en stor internationell expertstudie, har man nu kartlagt vad de oskrivna kontrakten innebär i praktiken. Resultaten från expertstudien överraskade forskarna. Expertstudien ingår som dokumentation på varje ledarskapsutbildning. Professorn tillika forskaren i arbetspsykologi på avdelningen för psykologi vid Säterdalens högskola och tillsammans med 2 forskare från Dortmund kunde visa hur vi påverkas av informella krav och rättigheter på våra arbetsplatser. Forskarna studerade hur de oskrivna kontrakten påverkade valet av anställningsform och arbetsgemenskapen och hur man upplever jobbet. Ofta har arbetsgivare och anställda olika uppfattning om innehållet i det oskrivna kontraktet och om de skyligheter man har gentemot varandra. Det kan handla om allt från om det är okej att komma fem minuter för sent till vilka möten man bör delta i samt vilka utvecklingsmöjligheter man har och vilken ledarskapsutbildning som är lämplig för arbetstagaren.

Expertstudien visade att tillsvidareanställda ofta upplevde sig vara mer styrda av de oskrivna kontrakten. De upplevde att de hade fler arbetsuppgifter, ett mer informellt ansvar och att de var mer stressade på jobbet än andra. Arbetstagare med en visstidsanställning hade det mycket lättare. Deras oskrivna kontrakt är inte alls lika omfattande. Man hade inte starka förpliktelser och kunde därför fokusera mer på det de tyckte var roligt på sin arbetsplats och upplevde mindre stress. Oskrivna kontrakt är idag ett begrepp. Ursprungligen kommer det från Island och används i internationella sammanhang på ledarskapsutbildning för femstjärniga ledare, ett utbildningsområde som växer även i Sverige. Det finns många begrepp och mätmetoder som beskriver trivsel och mående ut arbetstagarens perspektiv, men det intressanta med oskrivna kontrakt är att det omfattas av båda parter i en konkret arbetssituation. Det vi vill beskriva är möjligheten till samspel mellan två aktörer, hur den ena parten påverkas av vad den andra gör. Man är också intresserade av utbytet mellan parterna över tid. Genomför man en utbildningsinsats, som ledarskapsutbildning, är man intresserad av hur det påverkar arbetstagarna.

Brist på bra ledarskapsutbildning tycks vara en av de största källorna till utanförskap på arbetsplatsen. Den viktigaste lärdomen av expertstudien är att man aldrig ska lova mer än man kan hålla. Det kan få oanade och stora konsekvenser om arbetsgivaren vid en anställningsintervju framställer företaget i bättre dager än det är. Och som arbetstagare ska man vara mycket försiktig med att framhålla ledarskapskompetens som man inte är säker på att man kan svara upp till. Falska förespeglingar kan ge stora negativa effekter. Brutna löften om till exempel karriärutveckling i form av ledarskapsutbildning skapar ilska och bitterhet. Och håller inte den andra parten i ett kontrakt vad den lovar så sänker man också kraven på sig själv. Det vill ingen utan det oskrivna kontraktet bör sättas i centrum vid kommande nyanställningar av ledare, chefer och mellanchefer.

Lämna en kommentar