Effektivitet

Inlagd: 24 oktober, 2012 av Rolf

Personlig effektivitet

Kurs i Personlig effektivitet – en kurs som betalar sig! I många fall innebär arbetet i vardagen för många människor ofta stress och i många fall även ineffektivitet. Vad beror det på? Allt som oftast har vi tillgång till moderna verktyg, effektiva arbetsmetoder, och vi är utbildade i att använda dessa i vårt arbete. Frustrationen blir inte mindre då vi behöver rådfråga chefen och för att vi inte når dem på ett enkelt sätt, eller att vi inte når chefen för att han eller hon är otillgänglig av olika orsaker. Men när vi väl får kontakt med chefen och ska dela information med varandra, så är det alltför vanligt att vi inte kommer åt vårt gemensamma arbetsmaterial på nätet.

Ofta behöver vi specifika dokument och andra filer, vilket leder till att det är svårt att hitta och titta tillsammans på dem. Hur vi sedan hanterar gemensam information beror ofta på vår arbetsplats-kultur. Kurs i personlig effektivitet vägleder oss. Har vi gemensamma rutiner? Finns det gemensamma arbetsytor eller arbetsställen för olika typer av information? Detta skulle underlätta för oss som användare så att vi enkelt kan få tillgång till rätt information, vid rätt tidpunkt och kunna fatta välgrundat beslut och därmed effektivisera vårt arbete.

Mitt ibland oss så finns det arbetskamrater som är oerhört ineffektiva! Ofta ser man brister på samordningen mellan personer och enheter och den personliga effektiviteten. En arbetskamrat har just genomgått en kurs i personlig effektivitet där det gällde att ändra på sina vanor. Hon måste ändra sina arbetsvanor för gör hon inte det så faller hon tillbaka i gammalt beteende. Att ändra en vana tar cirka tre månader säger man. För att lyckas med att ändra vanorna måste man ha återkoppling och uppmuntran. Ofta får man sin uppmuntran på morgonen när man tittat i inkorgen. Av 100 mejl är cirka 5 viktiga som berör jobbet. Bra för personlig effektivitet om man har lärt mig att fatta beslut om vilka mejl som skall spolas bort.

Kurs i personlig effektivitet ger dig verktygen till att strukturera flödet av all information. Det är bra om man har struktur på sina e-postmappar och förändrar beroende på vad man jobbar med. Men även att man har samma struktur i sina dokument och en liknande struktur bland alla papper på kontoret. Resultatet blir att man inte letar så mycket efter sina papper längre. Detta är bra personlig effektivitet. Resultatet kommer snabb om du ändrar ditt arbetssätt. Du kommer att känna dig glad, nöjd och stimulerad! Du har koll på din arbetsdag. Din chef kommer att uppskatta dig ännu mer. Löneförhöjning väntar runt hörnet!

Företagsledare som vill höja vinstmarginalen ser gärna att anställda höjer sin egen personliga kompetens genom att de går en kurs i personlig effektivitet. Likaså känner sig de som varit på kurs i personlig effektivitet ökad tillfredsställelse och egenvärde efter kursen. Som anställd ökar man sin egen produktivitet utan ökad fysisk ansträngning. Kan det bli bättre! Det är få kurser som ger sådant resultatlyft per omgående efter avslutad utbildning. Så tveka inte, anmäl dig redan idag, imorgon kan kursen vara fullbokad.

Lämna en kommentar