Chefen

Inlagd: 6 oktober, 2012 av Rolf

Är chefen värd sin lön?

Chefens värde har diskuterats mycket genom åren. Hur mycket är chefen värd, och hur mycket är den som är ny som chef värd? Kan man ta fram en modell för beräkning av ersättningsnivå för honom eller henne? I så fall, vilka perspektiv ska man se chefen utifrån? Ett av perspektiven är naturligtvis chefens eget, särskilt om han/hon är ny som chef. En fråga du som chef ställer dig är hur mycket du kommer att tjäna och stämmer detta överens med det ansvar du ska ta? Är kanske villkoren bättre på en annan arbetsplats? Ett annat perspektiv är den högsta ledningens och här handlar det om hur chefslönen kan göras till en del av styrningen inom organisationen och göras i varje fall delvis prestationsbaserad.

En tredje vinkel är hur uppdragsgivare och ägare ser på ersättningsnivån. För dessa är chefen framför allt en kostnad för verksamheten och deras uppgift är att avgöra vad som är en rimlig nivå för att attrahera och behålla värdefulla chefer. Samhällsperspektivet kan handla om t ex lönespridning, vad ersättningsnivåns storlek betyder för tillväxten, och hur lönefördelning påverkar den sociala sammanhållningen om du är ny som chef.

Ett fjärde sätt att se på chefens värde är dennes verkliga bidrag till organisationen han eller hon arbetar i och leder. De företag som anammar denna princip erbjuder oftast en rörlig lönedel, där goda resultat resulterar i bonus, aktier eller optioner. Men invändningen mot detta synsätt är hur man avgör chefens del i framgången. Chefen har ju knappast ensam åstadkommit de goda resultaten, utan medarbetarna, efterfrågan, konkurrenterna, konjunkturen mm har alla påverkat. Det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i bedömningen av chefens ersättningsnivå. Som ny som chef förväntas du vara tillgänglig även på kvällar och helger, du ska kunna fatta svåra beslut i pressade situationer och besitta kunskaper som för organisationen och dess medarbetare framåt och uppåt. Allt detta ska kombineras med ett privatliv och möjlighet till vila och avkoppling. Detta sätt att värdera chefen tar hänsyn till att chefen måste avstå vissa saker för att då arbetslivet att gå ihop och för detta ska de kompenseras.

Finns det då något entydigt svar på frågan om chefens värde? Man skulle kunna formulera ett svar så här: marknaden avgör chefens värde. Alla sökanden till en chefstjänst har värderats och jämförts med den som till slut anställts och den som i detta läge blir ny som chef har fått en ersättningsnivå som står i paritet med vad arbetsgivaren bedömer som befogad. Chefen är alltså värd just det som han eller hon får i lönekuvertet.

Ny som chef Chefsutbildning

Ny som chef

En kommentar

  • You Sir/Madam are the enemy of confusion evwryehere!

Lämna en kommentar