Framtidssamtal

Inlagd: 10 september, 2012 av Rolf

Utvecklingssamtal – Framtidssamtal

Det finns flera frågeställningar du bör ha med dig in till ditt utvecklingssamtal / framtidssamtal  med chefen. En hel del av dem är specifika för just din arbetsplats och dess speciella förutsättningar, men det finns ett antal allmänna områden som till exempel utbildning, som du bör ha tänkt igenom och förberett. Här ska vi gå igenom några av dessa.  Återkoppling och feedback – det är bra för dig att veta var du står i fråga om chefens bedömning av din prestation och dina resultat. Detta är en viktig punkt under ditt utvecklingssamtal. Du har din bild av dina kunskaper och förmågor, men det är inte säkert att ledningen har samma bild. Ibland ser andra bättre hur du presterar i fråga om kommunikationsförmåga, ledningsförmåga, idéskapande och ansvarstagande. Själv blir du lätt hemmablind, eftersom dessa egenskaper är en del av den du är och ofta tänker du inte på dem.

Beskriv vad du gör! – Detta låter kanske som en onödig punkt på ett utvecklingssamtal / framtidssamtal, men ibland har inte ledningen hela bilden av vem som gör vad i verksamheten och andra kan tillskrivas äran av ditt jobb. Detta är särskilt en risk om du självmant tar på dig arbetsuppgifter som andra egentligen har ansvar för att utföra. Ge din chef en helhetsbild av vad du gör och var förberedd på frågor om varför du gör saker utanför ditt ansvarsområde.

Nya uppgifter – använd ditt utvecklingssamtal / framtidssamtal till ta reda på om det finns projekt, uppdrag eller ansvar som ligger utanför det du gör idag, och som du skulle kunna hoppa på för att vidareutveckla dig internt. Det här är ett enkelt knep för att komma vidare inom företaget, men var noga med att poängtera att du inte vill ersätta extern utbildning med enbart internutveckling! Input utifrån är mycket viktigt för både din egen och företagets framtida utveckling och framgång.

Utbildning – se till att denna punkt alltid finns med under ditt utvecklingssamtal / framtidssamtal! Om du inte själv regelbundet påtalar vikten av utbildningsinsatser är risken stor att du gå miste om viktiga utbildningstimmar. Ha med dig förslag på utbildningar, kurser och seminarier och ta reda på kostnad, tidsåtgång och datum i förväg. Beställ broschyrer och information från utbildningsföretaget i god tid eller vidarebefordra länkar till leverantörernas hemsidor. Gör det så lätt som möjligt för din chef att själv göra en bedömning av både värdet, nyttan och kostnaden av din utbildningsplan.

Framtidssamtal UtvecklingssamtalFramtida karriärplan – att ha egna karriärmål och drivkrafter ses av de flesta chefer som något positivt. Det tyder på engagemang och framåtanda att du vill åstadkomma något under ditt arbetsliv och att du inte vill stå stilla. Tänk dock på att dina mål och planer måste harmoniera med företagets affärsplan, verksamhetsinriktning och framtidsplaner. Under ditt utvecklingssamtal / framtidssamtal måste du tydligt visa att du ser din utveckling som möjlig inom företaget, annars finns risken att ledningen tolkar dig fel och tror att du tänker lämna organisationen.

Trivselfaktorer – det är viktigt att lyfta fram de arbetsuppgifter, projekt, tillfällen, händelser, kollegor, gruppsammansättningar eller andra faktorer som bidrar till din trivsel på arbetet. Dessa saker är ofta de som gör att vi presterar bra och känner arbetsglädje och engagemang och det är viktigt att de infaller tillräckligt ofta för att du ska orka i längden. Diskutera under ditt utvecklingssamtal / framtidssamtal sådant som du tänkt på kan bidra ytterligare till din trivsel, t ex arbetstid, semesterförläggning, teamarbete, avlastning, coaching, rumsplacering, tekniska hjälpmedel, etc. Detta var några punkter som är viktiga att tänka igenom inför ditt nästa samtal med chefen. Lycka till!

En kommentar

  • Cheers pal. I do aptriceape the writing.

Lämna en kommentar