Chefer

Inlagd: 29 september, 2012 av Rolf

Chefer på ledarskapsutbildningar

En vanlig förekommande programpunkt på en ledarskapsutbildningar är frågan om kvinnligt ledarskap: Finns det någon skillnad, och i så fall vad är det som skiljer mellan kvinnliga och manliga chefer? Självklart är det skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer, tycker de flesta chefsexperterna, som ansvarar för aktuella ledarskapsutbildningar, även om man inte alltid bör dra den slutsatsen, och dra alla över en kam. Alla kvinnliga chefer är inte svaga som chefer, tvärtom och alla manliga chefer är inte starka som chefer, många är undermåliga som chef.

Som fast anställd har man förväntningarna på sin chef och det varierar beroende på om man har en kvinnlig eller manlig chef. Ofta ser många kvinnan som den mer svaga emotionella chefen och arbetsledaren. Kvinnliga chefer är ofta mer öppna så att den anställde kan komma nära intill, som den som har några personliga problem som personen kan behöva tala med. Däremot ser många anställda manliga chefer som den starke arbetsledaren med karisma, mer fast i fattade beslut som skall tas, samt är mer klar och tydlig än motsvarande kvinnliga chefer. Dessa beskrivna förväntningar som beskrivs på ledarskapsutbildningar är knutna till könsrollen och därmed många gånger helt omedvetna inpräntade sedan ungdomsåren. Exempel är tandsköterskan som ger mer assistans till den manliga tandläkaren och än till den kvinnliga tandläkaren därför det är just en kvinna. På moderna ledarskapsutbildningar får du lära dig mer ingående vad som skiljer kvinnliga chefer från manliga.

Att många kvinnor bryr sig mer om sina anställda än vad män förväntas göra är en vanlig missuppfattning uppfattning. Det får du också lära dig på ledarskapsutbildningar. Kvinnliga chefer är bättre både på att snacka snyggt, lyssna och att vara närvarande, så kallat situationsanpassat ledarskap, och förmår bättre tala med medmänniskor men även att bry sig om de flesta av sina medarbetares reaktioner och tyckande. Samt vilket påverkar i sin tur deras ledarskap, genom att många kvinnor tänker mindre av jag – alltså mindre av ledarskap i ego. Många anser att detta är något som antagligen är medfött i varje generation och ingår i vårt så kallade kulturarv och är inövat sedan barnsben under många år hos män och kvinnor. Det leder till att kvinnliga chefer får förväntningar på sig att man skall tala förtroligt och lyssna lyhört på medarbetare. Det har kvinnor gjort sedan stenåldern med sina kompisar. Men det är inte så att det går att tala förtroligt med alla kvinnor, det skall gudarna veta. Ofta är kvinnliga chefer mer relationsorienterade, vilket märks på olika ledarskapsutbildningar.

Det kan också naturligtvis bli problem på arbetsplatsen om det blir för mycket av så kallade förtroliga samtal för då blir själva arbetet lidande, det går inte att snacka om familjeproblem och otrohet under en stor del av arbetsdagen istället för att utföra sitt arbete. Men manliga chefer är också mer prestigefyllda än kvinnliga chefer. Ofta får män sin identitet och så kallad status genom sitt arbete genom att han går in och snackar för sin sak och försöker att se till att arbetet blir undanstökat. Manliga chefer berättar gärna på ledarskapsutbildningar att de kan nästan arbeta ihjäl sig för att nå sina och företagens mål.

Studier visar att att just då om inte förr känner de sig behövda av ledningen och därmed stiger självförtroendet. Samtidigt kan detta naturligtvis också innebära att nästan inga andra medarbetare får visa vad de kan och går för. Ofta blir då denna chefs familj lidande om han försöker att jobba även på helger. För vissa män kan förlusten av ett jobb nästan kännas mer än förlusten av en människa. Men som sagt för alla är inte så här. Man vet genom lönestatistik att lönen skiljer sig mellan kvinnliga och manliga chefer. Kvinnliga anställda och chefer får bättre betalt, om de har en kvinnlig verkställande chef än om de har en manlig sådan. Mer om detta faktum lär du dig på ledarskapsutbildningar. Men för männens löner spelar könet på chefen ingen roll.

Skillnaderna har dock minskat under de senaste 50-60 åren. Men det märkliga är att efter en avslutad utbildning tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket, men redan efter ett par år tjänar männen betydligt mycket mer. En orsak och förklaring till varför det är så kan vara att kvinnor har sämre självförtroende och självkänsla än sina manliga arbetskollegor och signalerar då någon form av osäkerhet som av manliga chefer då kan uppfattas som inkompetens. Även detta fenomen lär du dig på ledarskapsutbildningar. Kvinnor förstår varandra bättre och lönen blir då generellt högre. I det som kallas för den privata sektorn tjänar kvinnorna 11 procent mer om minst hälften av kvinnorna är chefer jämfört med om alla chefer skulle vara män. Arbetar man inom den offentliga sektorn, vilket många gör, är motsvarande siffra 9 procent. Varför är det så? Svaret får du genom att delta på olika professionella ledarskapsutbildningar.

Chefer Ledarskapsutbildningar

Lämna en kommentar