Chefer som sticker ut

Inlagd: 4 juli, 2012 av Rolf

Chefer som sticker ut

Vissa nyblivna chefer och den som är ny som chef sticker ut. Men vad är det som gör att de lyckas bättre än de andra? Sofia, en hr-direktör, bestämde sig för att ta reda på vad företagets bästa ledare hade eventuellt gemensamt. Bakgrunden var att kunna använda de bästa chefernas egenskaper, drivkrafter och beteende som en bra bild för en som var ny som chef. Sofia och hennes krets kallar det för stark fokusering. Inom idrottsvärlden är det här ett ganska vanligt sätt att jobba. Man letar helt enkelt efter vad som särskilt utmärker de bästa.

Hon valde ut åtta centerchefer, vardera med budgetansvar på 20 miljoner euro, som hade lyckats extra bra inom tre mätbara områden: vinst, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. De som var ny som chef och vinnande chefer fick seden genomgå tre till fem personlighetstester, varav ett visar på personlighetens mörka sidor. Man tror att alla har drag som i pressade situationer kan slå över till något negativt. I prövningen kom följande gemensamma resultat ut av de som var ny som chef: Drivkrafter, det vill säga positiva personlighetsdrag: Raskhet och anpassningsförmåga. Personlighetsdrag som under press kan upplevas som negativa: Självsäker, charmerande och livlig (dramatisk). Värderingar: Helst positiv, engagerad, lite resultatorienterad, professionell och inte minst kvalitetsmedveten.

De gjorde också djupare intervjuer med några av cheferna och där flera gemensamma saker kring hur cheferna jobbade, vad de var duktiga på och vad de hade för övertygelser kom fram. Bland annat hade den som var ny som chef ett starkt här och nuidag-fokus och behov av att ha planmässig översikt. De arbetade ibland strukturerat, vågade ofta ta tag i problem, samt var tydliga i sin kommunikation, och var nyfikna på vad som motiverar varje medarbetare efter arbets slut. De kände ledsamt nog också att chefskapet i sig var en större prestation än att själv dra in en stor affär till exempel. Vad lär man sig om de här cheferna som man inte visste sedan tidigare. Kankse att de var duktiga både på att nå målen och på uppföljning, och att de kan måla den stora bilden samtidigt som de trivs i system och är duktiga på att skapa någonting inom den formella strukturen.

Nu har det gått många år sedan någonting gjordes och samtliga chefer i organisationen testas ibland igen, utbildas och följs upp på de områden som pekas ut som gemensam nämnare för de absolut bästa chefer. Företaget har också en egen profil att utgå ifrån vid rekryteringar. Men ingen effekt har det visat sig i organisationen. Nu vet man i alla fall att chefskompetens inte försvinner med en enskild chef och dess sociala förmåga att rekrytera någon som ny som chef. Hjärtum har nu ett strukturkapital också när det gäller chefskap, något som jag tror kommer bli vanligare på andra företag i framtiden. Både medarbetare och chefer mäts mycket mer i moderna organisationer. Men många tycker att det är lättare att förhålla sig till något som är så tydligt. Många företag behöver bli tydligare med förväntningar, även på den som är Ny som chef.

Ny som chef Chefsutbildning

Ny som chef

Lämna en kommentar